7:00 + o łaski potrzebne do zbawienia dla Jerzego
7:00 + Marka Świtalskiego
17:00 + Ryszardę Sak (20 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (22 greg.)
18:00 + Teresę Kamińską (22 greg.)
18:00 + Marię Stefańską (pog.)