7:00 + Anielę i Zygmunta Szymankiewiczów
18:00 + Danutę Najmoła-Szyszko, r-ców Dorotę i Mieczysława Najmoła, Tadeusza Najmoła