7:00 + Lecha Kikolskiego (9 greg.)
18:00 + Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak