7:00 + Helenę Rochowicz (12 greg.)
17:00 + Krystynę Muras (9 r. śm.)
17:00 + Danutę Zofię Szymańską (pog.)
18:00 + Stanisława i Marię Dąbek, Stanisławę i Władysława Sobocińskich, Janinę i Edwarda Dąbek i Andrzeja Sobocińskiego
18:00 + Danutę Pejta (26 greg.)