7:00 + Stanisława Cichockiego (pog.) (7 r. śm.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (19 greg.)
7:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (10 greg.)
18:00 + Jana Różyckiego (6 r. śm.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Bytnara, ul. Wańkowicza, ul. Dywizjonu 303, ul. Andersa (domy), ul. Chruściela