7:00 + Krystynę Cywińską (pog. 4/13)
7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 + Walentego Szczetkarza, zm. z rodziny
18:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
18:00 + Stanisława Jeznacha (greg.)