7:00 + Walentego Szczetkarz i zmarłych z rodziny
17:00 + Danutę Pejta (18 greg.)
18:00 + Helenę Rochowicz (4 greg.)
18:00 + Mirosławę Cieszkowską (pog) oraz Sławomira Cieszkowskiego