7:00 + Lecha Marka Maciejewskiego (z ok. im.)
7:00 + Tomasza Sarwińskiego (19 greg.)
17:00 + Elżbietę Papierzyńską (12 greg.)
18:00 + zmarłych z r-ny Biernackich
18:00 + Lecha Kikolskiego (z ok. im.), r-ców Karaszewskich i Kikolskich