7:00 + Zenona i Wandę Kaczorowskich oraz rodzeństwo
7:00 + Teresę Czajkowską (24 greg.)
7:00 + Kazimierza Wielgusa (z ok. imienin)
17:00 + Kazimierza Pilarskiego (pog.)
17:00 + Józefę Szczutowską (4 greg.)
18:00 + zmarłych z rodziny Kaczorowskich i rodzeństwo
18:00 + Radosława Nisztora (4 greg.)