7:00 + Marka Krawczaka (pog.)
18:00 + Michała i Edwarda Wiśniewskich, Stanisława Wilczyńskiego i Krzysztofa Łagodzińskiego (pog.)