7:00 + Halinę Kowalską, Zofię i Mariana Kowalskich, Irenę Majewską
7:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza (int. od wspólnot parafialnych)
17:00 + Franciszka Grabiasa (pog. 7/11)
18:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
18:00 + Krzysztofa Mazuchowskiego (pog. 8/20)