7:00 + Bogdana Dobrzyńskiego
7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (9 greg.)
17:00 + Halinę Kowalską, Zofię i Marian Kowalskich, Irenę Majewską
18:00 o łaski potrzebne do zbawienia dla Michała
18:00 + Wacława Szczutowskiego (9 greg.)