7:00 + Helenę Putyra (pog.)
18:00 + Tadeusza Wiśniewskiego (pog.)