7:00 + Genowefę Osowską (pog. 2/4)
17:00 + Czesławę Duszak (20 greg.)
18:00 + Lucjana Przykłotę (8 r.sm.)
18:00 + Barbarę Bednarską (pog. 4/7)