7:00 + Lecha Marka Maciejewskiego (im.)
8:00 w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi
10:00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
12:00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
14:00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
17:00 o zdrowie i Boże błog. dla Danieli i Grzegorza z okazji 40 rocznicy ślubu
17:00 + Irenę Biernacką (5 r.śm.)
18:00 + Lecha Kikolskiego, rodziców Kikolskich i Karaszawskich