7:00 + Annę Krusińską (pog. 25/31)
7:00 + Henryka Karczewskiego (pog. 2/6)
17:00 ślub
18:00 + Jana Irchę (6 r.śm.)
18:00 + Czesławę Duszak (23 greg.)