7:00 + Krzysztofa Ziółkowskiego (pog.)
7:00 + Halinę Chromiec (pog.)
17:00 o Boże błogosławieństwo dla Tomasza Sztreker z ok. urodzin
18:00 + Halinę Zabłotną (23 greg.)
18:00 + Dariusza Murawskiego (pog.)