7:00 + Jana Kołuckiego (int. od Doroty z rodziną)
17:00 + Grzegorza Pach (pog.)
18:00 + Benedykta Sobieckiego, Alicję i Wiesława Sobieckich, Jana Kacprzaka
18:00 + Janinę Sobka (pog.)