7:00 + Barbarę Pawłowską (7 r. śm.)
17:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
18:00 + Annę i Władysława Krusińskich
18:00 + Romualda Ziółkowskiego (13 r. śm.)