7:00 + Hannę Kacner (pog. 5/8)
18:00 + Zefirynę, Leszka, Julię Chojnowskich, Czesławę, Mariana, Stanisława i Janinę Gątarek