7:00 + Zdzisława Talarskiego (pog.)
7:00 + Ryszarda Twardego (9 r. śm.)
17:00 + rodziców Jana i Helenę Goska
18:00 + Adama Kapuścińskiego i dziadków Jasińskich
18:00 + Sylwestra Pingielskiego (pog.)