7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (19 greg.)
17:00 + Wacława Szczutowskiego (19 greg.)
17:00 + Zdzisława Żółtowskiego (24 r. śm.), r-ców Mariannę i Stanisława Dusza, brata Stanisława
18:00 + Feliksa Jaworskiego (26 r. śm.)
18:00 + Jana Krysteckiego (pog.)