7:00 + Helenę Rochowicz (20 greg.)
17:00 + Krystynę (4 r. śm.) i Bartosza (15 r. śm.) Rutkowskich
18:00 + Franciszka Kamińskiego (21 r. śm.)
18:00 + Radosława Nisztora
18:00 + Elżbietę Chrzanowską i Artura Chrzanowskiego