7:00 + Adelę Borek (pog.)
7:00 + Krystynę Marzec (pog.)
17:00 + Annę Śladowską (pog.)
18:00 + Danutę Kicińską i Mieczysławę Zapędowską