7:00 + Janusza Kujawę (pog.)
17:00 + Pawła Kątniewskiego (pog)
18:00 + Halinę Zabłotną (18 greg.)
18:00 + Piotra Klatka (pog.)
18:00 + Barbarę i Władysława Roman