7:00 + Pawła Kątniewskiego (pog.)
7:00 + Jadwigę Kurpias (z ok. imienin)
17:00 + Zofię Karwowską (pog.)
18:00 + Jadwigę Kamińską (z ok. imienin)
18:00 + rodziców Teresę i Władysława Kwiatkowskich (z ok. imienin)