7:00 + Longina Zimakowskiego (28 greg.)
7:00 + Halinę Trzcińską (pog.)
7:00 + Annę Śladowską (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (19 greg.)
18:00 + Magdalenę Kątniewską, Pawła Kątniewskiego, Adriana Kuczmarskiego