7:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
7:00 + Jana Bukowskiego (pog.)
7:00 + Ryszarda Brudzyńskiego (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (26 greg.)
18:00 + Andrzeja Pniewskiego (28 greg.)