7:00 + Jana Krysteckiego (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (26 greg.)
7:00 + Rafała Tomczaka (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (17 greg.)
18:00 + r-ców Teresę i Władysława (6 r. śm.) Kwiatkowskich