7:00 + Patryka Szalonkiewicza (pog.)
17:00 + Wiesława Kicińskiego (pog.)
17.00 dziękczynna za pomyślny przebieg operacji oraz o łaskę zdrowia dla Bejamina
18:00 + Wandę Pietrzak (pog.)
18:00 + Mariusza Andrzeja Ambroziaka (7 r.śm.)