7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (21 greg.)
7:00 + Teresę Kamińską (2 greg.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 ślub
18:00 + Halinę Gołębiowską (2 greg.)
18:00 + Jana Rutkowskiego (22 greg.)