7:00 + Marzenę Ogoniewską (pog.)
17:00 + Janusza Kujawę (pog.)
17:00 + Mirosławę Kazimierę Kołucką (pog.)
18:00 + Irenę Folusiak (pog.)
18:00 + Krzysztofa Ziółkowskiego (pog.)