7:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00
9:30
17:00 + Janinę Dobrzyńską
17:00 + Danutę Pejta (16 greg)
18:00 + Leokadię i Franciszka Czekaj i ich rodziców, Zygmunta, Tadeusza i Ryszarda
18:00 + Helenę Rochowicz (2 greg.)
18:00 za zmarłych Legionistów