7:00 + Tadeusza Dudzińskiego (z ok. imienin)
9:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
9:00 + Władysława Oniszko (pog.)
17:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (1 greg.)
18:00 + Wacława Szczutowskiego (1 greg.)
18:00 + Marię Stefańską (pog.)