7:00 + Krzysztofa Mazuchowskiego (pog. 6/20)
7:00 + Edmunda Kamińskiego (greg.)
17:00 za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 zm. z rodziny Czekajów, Zygmunta Gajewskiego, Bogdana Śliwińskiego, Kazimierza Czekaja
18:00 + Stanisława Jeznacha (greg.)
18:00 + Barbarę Lempowską (pog. 7/11)