7.00 Za śp. Krystynę Zaorską /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Za zmarłych z rodziny Kokosza
18.00 Za śp. Franciszka i Leokadię Czekaj i ich Rodzicóworaz Tadeusza, Ryszarda i Zygmunta
18.00 Za śp. Annę Zembrzycką /popog./