7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
17.00 Za śp. Elżbietę Lewandowską
18.00 Za śp. Zenona Błaszkiewicza /popog./
18.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./