8.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./
8.00 Za śp. Rodziców Helenę /13 r. śm./ i Henryka Myzia
9.30 W intencji Parafian
18.00 Za śp. Jana Dzierzbińskiego w 5 r. śm.