7.00 Za śp. Stanisława Bor w 28 r. śm. i Jadwigę Bor w 1 r. śm.
17.00 Za śp. Mieczysława Cichockiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Dąbrowskiego /pog./
18.00 Za śp. Tadeusza Petrykowskiego /pog./