7.00 Za śp. Annę Szopską /pog./
17.00 Za śp. Elżbietę Tomulis
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 8
18.00 Za śp. Stanisława Kierzkiewicza w 8 r. śm.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Szczepana w 60 r. urodzin