7.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika /pog./
17.00 O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Mateusza z okazji urodzin oraz rozpoczynających się egzaminów gimnazjalnych
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 15
18.00 Za śp. Jana i Agnieszkę Kaczorowskich oraz rodzinę Kaczorowskich