7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
17.00 Za śp. Halinę Kruszewską w 5 r. śm., Tadeusza i Pawła Kruszewskich
18.00 Za śp. Grzegorza Dorobek /w 1 r. śm./ i zmarłych z rodziny Lisowskich
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 29