7.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./
17.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./
18.00 1) Za śp. Jana Majewskiego
2) Za śp. Tadeusza Brodowskiego /pog./