7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Zofię i Stanisława Mierzejewskich
18.00 Za śp. Cezarego Figata z ok. urodzin
18.00 Za śp. Marka Dziergowskiego /pog./