7.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./
17.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
18.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 19/
18.00 Za śp. Janinę Bodnar /pog./