7.00 Za śp. Jerzego Bagińskiego /pog./
18.00 Za śp. Bogdana Szymańskiego, Kazimierę i Romana Szymańskich