7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Franciszka Bodal w 65 r. śm.
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /popog./
18.00 Za śp. Elżbietę /10 r. śm./ i Józefa Kukowskich