7.00 Za śp. Helenę Reszka /popog./
17.00 Za śp. Stefanię Warda w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
18.00 Za śp. Zenona Błaszkiewicza /popog./