7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./
17.00 W intencji nowożeńców Moniki i Huberta
18.00 Za śp. Genowefę Barbarę Załęską i Krzysztofa Rutkowskiego w 9 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./