7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
7.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./
7.00 Za śp. Apolinarego Pawlaka /popog./
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Mamy i babci Sabiny w 85 r. urodzin
18.00 Za śp. Halinę i Jana Melkowskich